Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.


Check uw energielabel


Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit alsnog aanvraagt.


Uw kantoor heeft energielabel A t/m C


Met een geldig energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken en gebruik te maken van de natuurlijke momenten. Let bij uw huidige energielabel op de geldigheidsduur van 10 jaar.


Uw kantoor heeft een energielabel D t/m G


Kantoren met een geldig label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren, maar houd daarbij rekening met het feit dat uw kantoor op 1 januari 2023 een geldig label C moet hebben. U kunt hiervoor een maatwerkadvies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen zelfs direct de stap maken naar energielabel A of B?


Uw pand heeft geen label


U kunt advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig nu uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden. Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (D t/m G), maak dan gebruik van het 4-stappenplan om tot een energielabel C of beter te komen. Let er wel op dat u per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel C heeft voor uw kantoorgebouw.


In 4 stappen naar energielabel C (of beter)

Tarieven energiescan bedrijfspand


Vraag de energiescan aan met verbetermaatregelen

Bestudeer de maatregelen en onderzoek de mogelijkheden

Voer de gevonden maatregelen uit met eventuele subsidie

Laat het verbeterde energielabel nu afmelden

Bedrijfspand tot

100 m²

Vanaf prijs € 595,00 excl. BTW

Bedrijfspand tot

250 m²

Vanaf prijs € 695, 00 excl. BTW

Bedrijfspand tot

500 m²

Vanaf prijs € 795,00 excl. BTW

Bedrijfspand tot

1000 m²

Vanaf prijs € 995,00 excl. BTW

Groter dan 1000 m² of u heeft meerdere panden, vraag het aan ons.